در طی این دوره چهار روزه، شرکت کنندگان دانش لازم برای هدایت سازمان Leen-Agile با استفاده از SAFe و اصول استخراج شده از Leen، تفکر سیستمی، توسعه چابک، جریان توسعه محصول و DevOps را فرا خواهند گرفت.ما درباره پنج اصول لازم برای تبدیل شدن به سازمان ناب صحبت خواهیم کرد.شرکت کنندگان همچنین بینش و راهکار چگونگی هدایت طرح ها، راه اندازی Agile Release Trains ، ساخت خط تحویل متداوم با فرهنگ DevOps  و پورتفولیو ناب را کسب می نمایند.دو روز اول این دوره رهبری SAFe آموزش داده می شود و دو روز آخر درباره نحوه پیاده سازی SAFe در سازمان بحث می گردد.برای اخذ مدرک مشاوره برنامه SAFe ، گذارندن این دوره الزامی میباشد.

رشته مهندسی نرم افزار در دهه های گذشته با معرفی اصول و شیوه های Lean-Agile و DevOps توسعه یافته است. مهارت ها و رویکردهای جدید به سازمان ها کمک می کند راه حل های نرم افزاری را سریع تر، قابل پیش بینی تر و با کیفیت بالاتر ارائه دهند. در طی این دوره سه روزه، دوره کارگاه آموزشی، شرکت کنندگان یاد میگیرند که چگونه دیسیپلین های مهندسی نرم افزار اجایل را تشکیل دهند.

 

 این دوره دو روزه یک مروری جامع برای درک مهارت های DevOps که برای تسریع Time to Market با بهبود جریان ارزش از طریق مسیر تحویل پیوسته فراهم می کند،دارد. شرکت کنندگان جریان فعلی ارزش را از طریق مسیر انتقال خود از ایده به پول نقد ترسیم می نمایند و شیوه هایی را شناسایی می کنند که از تنگناها به جریان می افتد. برای اخذ مدرک SDP گذارندن این دوره الزامی می باشد.

ایجاد مهارت های لازم برای هدایت تحویل ارزش در یک شرکت Lean - و کسب اطلاعات در مورد فعالیت ها، ابزار ها و مکانیزم های مورد استفاده برای مدیریت بکلاگ و برنامه ها - با تبدیل شدن به SAFe® 4 مدیر محصول / مدیر محصول (POPM). در طی این دوره دو روزه، شرکت کنندگان درک عمیق از Agile Release Trains ، چگونگی ارائه ارزش و آنچه را که می توانند انجام دهند تا به طور موثر نقش خود را انجام دهند، به دست خواهند آورد.برای اخذ مدرک POPM گذارندن این دوره الزامی می باشد.

شرکت کنندگان مهارت های مورد نیاز برای تسهیل و تحویل ارزش را از طریق Agile Release Trains ARTs یاد می گیرند. همچنین چگونه برای ساخت ART با کارایی بالا از طریق رهبری خدمت و مربیگری، با تبدیل شدن به یک Release Train Engineer را یاد می گیرند.در طی این دوره سه روزه، شرکت کنندگان در درک عمیق از نقش و مسئولیت های RTE در شرکت SAFe به دست خواهند آورد.از طریق تجربه تجربی، شرکت کنندگان نقش RTE را در یک تحول لاغر تحریک پذیر بررسی خواهند کرد. آنها در مورد چگونگی تسهیل فرآیندهای ART و اعدام، رهبران مربیان، تیم ها و مربیان Scrum در فرآیندهای جدید و ذهنیت یاد خواهند گرفت. آنها همچنین یاد خواهند گرفت که چگونه یک Program Incerment ، که به طور عمده از هماهنگی در تمامی سطوح سازمان SAFe، تهیه، برنامه ریزی و اجرا می شود، انجام شود. جهت اخد مدرک RTE گذراندن این دوره الزامی است.

 

این دوره دو روزه، اسکرام مسترها را برای نقش رهبری جهت تسهیل  تیم اجایل، طرح و سازمان در موفقیت پیاده سازی SAFe آماده می کند.این دوره شامل تسهیل تعاملات متقابل تیم در حمایت از اجرای برنامه و بهبود می شود. این کار باعث بهبود الگوریتم Scrum با معرفی مقدماتی مهندسی مقیاس پذیر و DevOps (همچنین با بکارگیری کانبان جهت تسهیل جریان ارزش و حمایت از تعامل با معماران، مدیریت محصول و دیگر سهامداران مهم در طرح های بزرگتر و سطح سازمانی) می شود.این دوره ابزارهای عملی را برای ساخت تیم ها با کارایی بالا ارائه می دهد و روش های عملی برای مقابله با ضد الگو های Agile و Scrum در شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.برای اخذ مدرک SASM گذراندن این دوره الزامی می باشد.

در این دوره دو روزه، شرکت کنندگان نقش اسکرام مستر را در یک سازمان SAFe درک می کنند. برخلاف آموزش سنتی Scrum Master که متمرکز بر روی اصول سطح اسکرام تیم می باشد.دوره اسکرام مستر سیف SAFe Scrum Master نقش اسکرام مستر را در کل سازمان و چگونگی آماده کردن شرکت کنندگان در برنامه ریزی و اجرا Program Increment و همراستایی توانمند سازهای اصلی با تمام سطوح سازمانی SAFe، تشریح می نماید.این شامل یادگیری اجزای کلیدی Agile در توسعه مقیاس، چگونگی تسهیل Scrum در سراسر سازمانی و نحوه اجرای Planning Iteration می شود.برای اخذ مدرک SAFe 4 Scrum Master SSM گذاراندن این دوره الزامی می باشد.

ساخت مهارت های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک عضو کارا در Agile Release Trains - و آموختن چگونگی همکاری با دیگر تیم ها - با تبدیل شدن به یک SAFe® 4 Practitioner . در طی این دوره دو روزه، شرکت کنندگان درک عمیقی از ART، نحوه ارائه ارزش و بالا بردن کارای برای انجام نقش خود با استفاده از اسکرام، کانبان و XP  بدست خواهند آورد.آنها همچنین یاد می گیرند که چگونه UserStory خود را بنویسند و ویژگی های آنها را تجزیه و تحلیل کنند، طرح های تکراری را اجرا کنند و Program Increments را برنامه ریزی کنند. در نهایت، آنها در مورد مسیر تحویل مداوم و فرهنگ DevOps، چگونگی ادغام مؤثر با تیم های دیگر در برنامه و آنچه که برای بهبود مداوم قطار انجام می شود، یاد خواهند گرفت.جهت اخذ مدرک SP گذارندن این دوره الزامی می باشد.

در طی این دوره دو روزه، شرکت کنندگان دانش لازم برای هدایت سازمان Leen-Agile با استفاده از SAFe و اصول استخراج شده از Leen، تفکر سیستمی، توسعه چابک، جریان توسعه محصول و DevOps را فرا خواهند گرفت.ما درباره پنج اصول لازم برای تبدیل شدن به سازمان ناب صحبت خواهیم کرد.شما همچنین مهارت های لازم برای پشتیبانی و اجرا رویدادهای برنامه ریزی PI و هدایت چندین Agile Release Trains را یاد و تمرین خواهید کرد.شرکت در این کلاس، افراد را برای امتحان و اخذ مدرک  SAFe® Agilist آماده می کند.