دعاوی و اختلاف های قراردادی جز انکار ناپذیر قراردادهای پروژه‌ها محسوب می شوند و بنابر برخی آمار 20% تا 25% قراردادها در معرض دعاوی و اختلاف های قراردادی قرار دارند.هدف از مدیریت دعاوی و اختلاف های قراردادی حل و فصل اختلاف ها و دعاوی با حداقل زمان و هزینه است.تحقق این دو هدف مستلزم شناخت نسبت به جنبه‌های موثر بر دعاوی، از جمله موارد زیر است:

 • دلایل بروز دعاوی و اختلاف‌های قراردادی
 • ضوابط قراردادی مرتبط با تغییرات، اختلاف‌ها و دعاوی
 • ضوابط قانونی مرتبط با تغییرات، اختلاف‌ها و دعاوی
 • روش‌های حل و فصل اختلاف‌های قراردادی
 • فرآیندهای پیشنهادی و تجربه شده برای مدیریت دعاوی و اختلاف‌های قراردادی
 • ابزارهای حداقل‌سازی اختلاف‌های قراردادی

در دوره مدیریت دعاوی ضمن ارائه روش ساختار یافته ای برای مدیریت دعاوی روش های شناخته شده حل وفصل اختلاف ها و دعاوی ونیز قوانین مربوط در ایران مطرح می شود.

سرفصل مطالب

 • مقدمه
 • مفاهيم پايه در مديريتدعاويو قراردادها
 • منشا و علل بروزدعاويدر پروژه‌ها
 • نگاهي ساخت‌يافته به مديريتدعاوي(براساس الحاقيه استانداردPMBOK)
 • شناساييدعاوي
 • كمي‌سازيدعاوي
 • پيشگيري ازدعاوي
 • حل و فصلدعاوي
 • روش‌هاي حل اختلاف (با تمرکز بر داوری)
 • چارچوبی برای ارايه و طرحدعاوي
 • توجه به آثار سيستم‌هاي اجرايي بر دعاوی
 • مديريت موثر پروژه ابزاري براي به حداقل رسانيدندعاوي
 • جمع‌بندي

مزدك عبائي، دانش آموخته كارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت (دانشگاه تهران) و كارشناس مهندسي عمران (دانشگاه صنعتي شريف) و همچنین دارای مدارک حرفه ای گواهینامه PMP و PBA از انمجمن مدریت پروژه آمریکا می باشد .او سابقه تدريس در بيش از ۱۸۰ دوره و كارگاه آموزشي در زمينه‌هاي مديريت پروژه، مدیریت قراردادها و دعاوی، تعالي مديريت پروژه و مهندسي‌ارزش در کارنامه خود دارد . او همواره در کنار کارهای آموزشی، فعالیتهای حرف های خود را نیز ادامه داده است که این امر سبب ارائه خدمات مشاوره و آموزشی قوی از سوی او شده است .چراکه از نزدیک با دغدغه ها و چالشهای سازمانها و افراد در حوزه های مدیریت پروژه سازمانی ارتباط دارد.از سوابق حرفه ای او می توان :

مشاور و دستیار رییس هیات مدیره شرکت کیسون

مشاور و مدرس مدیریت پروژه و مدیریت قراردادها

مدیر سابق PMO در شرکت های کیسون و مهاب قدس

مدیر سابق دفتر هماهنگی خدمات مدیریت شرکت سابیر

مدیر سابق برنامه ریزی و تعالی سازمانی شرکت تهران جنوب