به صفحه تقویم آموزشی موسسه مدیریت پروژه افق خوش آمدید!

عنوان رویداد آموزشی زمان رویداد مدت رویداد مدرس محل برگزاری قیمت (تومان)
دوره آمادگی آزمون PMP 13.12.11.6.5.4 اردیبهشت ماه 1398 6روز  آقای مهندس فروزش هتل آکادمی فوتبال 1.990.000
دوره خصوصی آنلاین آمادگی آزمون PMP در محیط اسکایپ   در طول سال  10 جلسه  آقای مهندس فروزش  اسکایپ   تماس بگیرید
کارگاه مدیریت هزینه و حسابداری 23.24 خردادماه 1398  2روز  آقای مهندس عبایی  هتل آکادمیک فوتبال   990.000
کارگاه مدیریت پروژه براساس PMBOK 6th 31.30.29.24.23.22 خردادماه 1398  6 روز   آقای مهندس لامعی هتل آکادمی فوتبال   1.890.000
دوره خصوصی آنلاین آمادگی آزمون PgMP در محیط اسکایپ   در طول سال 10 جلسه آقای مهندس فروزش اسکایپ   تماس بگیرید
مدیریت پروژه به زبان ساده 21.20.19 تیرماه 1398 3روز آقای مهندس عبایی هتل آکادمیک 1.499.000
کارگاه مدیریت طرح و برنامه   11.10.9.4.3.2مردادماه 1398   4 روز آقای مهندس لامعی  هتل آکادمی فوتبال  1.990.000
مدیریت اختلافات و دعاوی قراردادها 11.10 مردادماه 1398 2 روز آقای مهندس عبایی هتل آکادمی فوتبال  990.000
استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) 11.10.9 مردادماه 1398 3 روز آقای مهندس کوهزایی هتل آکادکی فوتبال 1.499.000
دوره خصوصی آنلاین آمادگی آزمون PfMP در محیط اسکایپ در طول سال  10 جلسه  آقای مهندس  فروزش اسکایپ  تماس بگیرید
کارگاه مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه ها)   15.14.13.8.7.6 شهریورماه 1398 4 روز آقای مهندس لامعی هتل آکادمی فوتبال  1.990.000
کارگاه کاربردی مدیریت استراتژیک 15.14.13 شهریورماه 1398 3 روز آقای دکتر محمدی هتل آکادمی فوتبال 1.499.000
   دوره خصوصی آنلاین آمادگی آزمون PMI-PBA در محیط اسکایپ  در طول سال 10 جلسه آقای مهندس فروزش  اسکایپ   تماس بگیرید
دوره آمادگی آزمون PMP 15.14.13.8.7.6 شهریورماه 1398  6 روز آقای مهندس فروزش  هتل آکادمی فوتبال   1.990.000
دوره خصوصی آنلاین آمادگی آزمون PMI-ACP در محیط اسکایپ  در طول سال  10 جلسه آقای مهندس فروزش  اسکایپ   تماس بگیرید
دوره آمادگی ریسک (PMI-RMP) 29.28.22.21 شهریورماه 1398 4 روز آقای مهندس فرهاد زارع هتل آکادمی فوتبال 1.690.000
تهبه و ارائه پیشنهادهای کسب و کار (Writing Business Proposal) 29.28 شهریور ماه 1398 2 روز آقای مهندس عبایی هتل آکادمیک 990.000

 

 


#
در صورت ثبت نام همزمان دو دوره ، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

در صورت معرفی 2نفر دیگر، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید! 

# در صورت ثبت نام زودهنگام (یکماه زودتر از تاریخ دوره)، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

ثبت نام آنلای