به صفحه تقویم آموزشی موسسه مدیریت پروژه افق خوش آمدید!

عنوان رویداد آموزشی زمان رویداد مدت رویداد مدرس محل برگزاری قیمت (تومان)
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه(PMBOK6th) به علت تداخل با دوره درون سازمانی، به سه ماه آخر سال منتقل شد 6 روز کامل آقای مهندس کوهزایی هتل آکادمی فوتبال 1.850.000
کارگاه کاربردی اجایل مقیاس پذیر (SAFe) ( با مدرک بین المللی) به علت تداخل با دوره درون سازمانی، به سه ماه آخر سال منتقل شد 4 روز کامل آقای مهندس فروزش هتل آکادمی فوتبال 2.500.000
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP (همراه با بسته رایگان آزمون) به علت تداخل با دوره درون سازمانی، به سه ماه آخر سال منتقل شد 6 روز کامل آقای مهندس فروزش هتل آکادمی فوتبال 2.500.000
دوره خصوصی آنلاین آمادگی آزمون PMP در محیط اسکایپ   در طول سال  10 جلسه آقای مهندس فروزش  اسکایپ   تماس بگیرید
کارگاه کاربردی مدیریت ریسک به همراه آمادگی آزمون RMP  24.23.17.16 آبان ماه 1398  4 روز کامل آقای مهندس نادری  هتل آکادمی فوتبال   1.500.000
دوره خصوصی آنلاین آمادگی آزمون PgMP در محیط اسکایپ   در طول سال 10 جلسه آقای مهندس فروزش اسکایپ   تماس بگیرید
دوره خصوصی آنلاین آمادگی آزمون PfMP در محیط اسکایپ در طول سال  10 جلسه آقای مهندس  فروزش اسکایپ  تماس بگیرید
کارگاه کاربردی اجایل مقیاس پذیر (SAFe) ( با مدرک بین المللی)  3.4.5.6 دی ماه 4 روز کامل  آقای مهندس فروزش  هتل آکادمی فروتبال  2.500.000 
دوره بازاریابی و مناقصات پروژه ها  3.4.5.6 دی ماه 4 روز کامل آقای مهندس نادری هتل آکادمی فوتبال  1.500.000
   دوره خصوصی آنلاین آمادگی آزمون PMI-PBA در محیط اسکایپ  در طول سال 10 جلسه آقای مهندس فروزش  اسکایپ   تماس بگیرید
دوره خصوصی آنلاین آمادگی آزمون PMI-ACP در محیط اسکایپ  در طول سال  10 جلسه آقای مهندس فروزش  اسکایپ   تماس بگیرید
کارگاه کاربردی MSP & Primavera 20.19.13.12 دی ماه 4 روز کامل خانم مهندس کابلی هتل آکادمی فوتبال 1.500.000
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP (همراه با بسته رایگان آزمون) 11.12.13.18.19.20 دی ماه 1398  6 روز کامل  آقای مهندس فروزش   هتل آکادمی فوتبال   2.500.000
دوره آمادگی آزمون SAFe Scrum Master در طول سال 8 جلسه آقای مهندس فروزش اسکایپ تماس بگیرید
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه(PMBOK6th) 25.26.27 دی ماه و 2.3.4 بهمن ماه 1398  6 روز کامل  آقای مهندس کوهزایی  هتل آکادمی فوتبال  1.850.000 
 دوره عمومی آمادگی آزمون PMP (همراه با بسته رایگان آزمون) 30 بهمن، 1.2.7.8.9 اسفندماه 1398  6 روز کامل آقای مهندی فروزش  هتل آکادمی فوتبال  2.500.000 

 # در صورت ثبت نام همزمان دو دوره ، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

در صورت معرفی 2نفر دیگر، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید! 

# در صورت ثبت نام زودهنگام (یکماه زودتر از تاریخ دوره)، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

ثبت نام آنلاین