به صفحه تقویم آموزشی موسسه مدیریت پروژه افق خوش آمدید!

عنوان رویداد آموزشی زمان رویداد مدت رویداد مدرس محل برگزاری قیمت (تومان)
دوره آمادگی آزمون PgMP 21.20.19 دی ماه 1397 3روز کامل آقای مهندس فروزش هتل آکادمی فوتبال 1.890.000
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه براساس PMBOK6th 10.11.12.17.18.19 بهمن ماه 1397 6 روز کامل  آقایان فروزش/لامعی  هتل آکادمی فوتبال 1.790.000 
 دوره شبیه ساز مدیریت پروژه سوییس آیلند  18.19 بهمن 1397 2 روز کامل آقای مهندس فروزش هتل آکادمی فوتبال 990.000
مدیریت دعاوی قراردادی (Cliams Management) 18.19 بهمن 1397 2 روز کامل  آقای مهندس عبایی هتل آکادمی فوتبال 490.000
دوره آمادگی آزمون PMP 10.9.8.3.2.1 اسفند 1397 6 روز کامل  آقای مهندس فروزش   هتل آکادمی فوتبال 1.890.000 
کارگاه کاربردی مدیریت استراتژیک 10.9.3.2. اسفند 1397 4 روز کامل آقای دکتر محمدی هتل آکادمی فوتبال 990.000
کارگاه کاربردی مدیریت ریسک 10.9.3.2. اسفند 1397 4 روز کامل آقای مهندس لامعی هتل آکادمی فوتبال 990.000
کارگاه جامع مدیریت هزینه و نقدینگی در پروژه ها 10.9.8 اسفند 1397 3 روز کامل آقای مهندس عبایی هتل آکادمی فوتبال 790.000


#
در صورت ثبت نام همزمان دو دوره ، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

در صورت معرفی 2نفر دیگر، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید! 

# در صورت ثبت نام زودهنگام (یکماه زودتر از تاریخ دوره)، می توانید از تخفیف 5 درصدی استفاده نمایید!

ثبت نام آنلاین