مقدمه : اين دوره آموزشي مخصوص مديران مياني و ارشد سازمانها مي باشد به نوعي درگير مديريت چندين پروژه مرتبط به صورت همزمان هستند و در واقع تصميم بر مديريت بهينه منابع و حل مشکلات کلان سازمانهاي پروژه محور را دارند. کارگاه عملي مديريت طرح و برنامه، کارگاهي تعاملي در جهت بکارگيري عملي ابزارها و فرآيندهاي مديريت طرح و برنامه مي باشد بررسي مثال هاي عيني و عملي مزاياي حاصل از انطباق سازمان با فرآيندها، ابزارها و تکنيک هاي مديريت طرح را درک خواهيد نمود و توانمندي و مهارت لازم جهت مديريت اثر بخش چندين پروژه همزمان را بدست خواهيد آورد


محتوي آموزشي : در اين کارگاه آموزشي بر اساس ویرایش چهارم  استاندارد مديريت طرح و برنامه مؤسسه مديريت پروژه (The Standard for Program Management) و بر اساس مثال هاي عيني و عملي مزاياي حاصل از انطباق سازمان با فرآيندها، ابزارها و تکنيک هاي مديريت طرح را درک خواهيد نمود و توانمندي و مهارت لازم جهت مديريت اثر بخش چندين پروژه همزمان را بدست خواهيد آورد. اين برنامه آموزشي در قالب 6 دامنه عملکردي مديريت طرح(همراستايي استراتژي طرح، نظارت طرح، بکارگيري ذي نفعان طرح، مديريت مزاياي طرح و مديريت چرخه حيات طرح) ارائه مي شود.


مزاياي کليدي اُردوي فشرده آمادگي آزمون PgMP:
1- تدوين برنامه مطالعاتي و تست زني
2- ارائه بسته آموزشي کامل
3- برگزاري دوره آمادگي آزمون PgMP در 3 روز کامل (24 ساعت) 
4- 10 آزمون آنلاين (غير حضوري) PgMP در قالب خودآزمايي حوزه هاي فرآيندي
5- برگزاري 6 آزمون آنلاين شبيه سازي جامع PgMP
6- برگزاري 1 آزمون نهايي جامع PgMP (جهت سنجش توانمندي شرکت در آزمون)
7- مميزي، مشاوره تکميل مدارک و کسب مجوز آزمون
8- تسهيل در عضويت در موسسه ®PMI و ثبت نام در آزمون (هزينه هاي اين بخش مستقل از شهريه دوره مي باشد.)
9- همراهي آنلاين و تلفني مشاور تا روز آزمون (ارائه خدمات مشاوره اي و هدايتي)

 

علی فروزش، مدرس و مشاور در حوزه مديريت پروژه سازماني مي باشد.او جزء 70 نفر ارزياب و مشاور رسمي مدل OPM3 انجمن مديريت پروژه آمريکا در جهان مي باشد .او بيش از 12 سال سابقه کار در حوزه مديريت پروژه سازماني دارد و بيش از 7 سال است که بطور حرفه اي مشغول آموزش و مشاوره در اين حوزه مي باشد.علي فروزش داراي مدارک حرفه اي از جمله مشاوره و ارزيابي مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني (PMI-OPM3cc)،مديريت حرفه اي پورتفوليو (PMI-PfMP)، مديريت پروژه حرفه اي (PMI-PMP)،مديريت پروژه چابک (PMI-ACP)،،مدرک مديريت سبد پروژه(Portfolio Manager) از شرکت IBM،مدرک حرفه اي در تحليل کسب و کار (PMI-PBA) می باشد

مي باشد، او بيش از 20 مقاله در کنفرانس هاي داخلي و خارجي ارائه نموده و تا کنون دو کتاب در حوزه مديريت پروژه سازماني منتشر کرده است.او به عنوان اولين و تنها ايراني موفق به برگزاري وب کنفرانس به زبان فارسي و انگليسي در کميته مديريت پروژه سازماني PMI CoP شده است.از ديگر فعاليتهاي آموزشي و علمي او مي توان به *تربيت بيش از 180 مدير حرفه اي پروژه (PMP) *تربيت بيش از 8 مدير حرفه اي طرح و برنامه (PgMP) *تربيت بيش از 2 مدير حرفه اي پورتفولیو (PfMP) و برگزاري بيش از 200 دوره آموزشي مديريت پروژه سازماني اشاره نمود.

جهت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی علی فروزش مراجعه نمایید.