با توجه به اهميت موضوع "مديريت پروژه" در دنياي امروز، حدود شش ماه پيش تصميم گرفتم تجربه ي خود را در اين زمينه به روز كنم. از آنجاييكه مدرك PMP از موسسه PMI آمريكا، مهمترين و معروفترين مدرك در اين زمينه ميباشد مشغول به بررسي راههاي قبولي در آزمون مربوطه شدم. در ابتدا با مطالعه مقالات مرتبط و كتب PMBOK و همچنين پادكستهاي مديريت پروژه شروع كردم. اما بعد از آشنايي با "مركز توسعه و آموزش افق" متوجه شدم كه بهترين، سريعترين و ارزانترين راه، ثبت نام در كلاسهاي آنلاين دكتر فروزش هست. پس بصورت منظم در كلاسها شركت كردم و با هدايت ايشون در طول مدت دوره، تدريجاً به مفاهيم امتحاني اشراف پيدا كردم. در نهايت، با راهنمايي و تاييد دكترفروزش به مرز آمادگي كامل براي آزمون رسيدم و توانستم ظرف مدت كوتاهي به اين موفقيت برسم.

Studying under Dr. Forouzesh for my PMP exam was a game-changer. His deep well of knowledge not only made the concepts crystal clear but also made it feel like I was experiencing real-world scenarios. Sharing his wealth of experience generously, Dr. Forouzesh ensured we grasped every detail. The exam mock-ups on the platform were a godsend, aiding in better understanding. Even after classes ended, the unwavering support was remarkable—guiding me promptly until the moment I was exam-ready. I trusted his judgment, booked the exam, and passed with flying colors.

I highly recommend Dr. Ali Forouzesh as a PMP course instructor at Ofoq Project Management Institute. His exceptional teaching skills and practical approach have greatly enriched my understanding of project management. Mr. Forouzesh's expertise, dedication, and ability to convey complex concepts clearly make him an outstanding instructor. I am grateful for the knowledge and skills he has imparted, and I feel confident in my ability to excel in project management thanks to his guidance.

As Daniel H. Ghobadi, I wholeheartedly endorse Dr. Forouzesh as an exceptional PMP course instructor at Ofoqpm institution. Dr. Forouzesh's teaching skills, comprehensive knowledge of project management, and unwavering dedication to student success stood out. Their ability to clearly convey complex ideas, foster an engaging learning environment, and effectively bridge theory and practice was invaluable. Notably, their supportive mentorship and commitment to student development were exemplary. I'm confident Dr. Forouzesh's profound knowledge, teaching prowess, and dedication would make them a significant asset in any educational setting.

I can not express enough gratitude to you, Dr.Forouzesh for how much you have taught me in your PMP course. Not only are you an amazing instructor that uses creative images and scenarios and an exuberantly positive personality to encourage students to learn, but you are truly an inspiration to me for my future goals. Your dedication to helping students try to follow in your own footsteps is exceptionally admirable and I simply can not overstate how proud I am to have learned from you. I hope to remain in touch and continue learning from the wealth of knowledge you so willingly offer. Thank you most of all for furthering my drive toward becoming a certified professional project manager.The world needs more people like you. Stay healthy and GOD bless you.

امروزه مدیریت پروژه به عنوان یک تخصص در بسیاری از سازمانها در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است و مدرکPMP به عنوان معتبرترین مدرک مدیریت پروژه باعث می شود مدیران پروژه در رقابت با سایرین در کسب جایگاه های شغلی بهتر دست بالا را داشته باشند، اما، کسب این مدرک تنها با مطالعه استاندارد PMBOK از یک سو و همچنین تجربه از سوی دیگر قابل انجام نیست، در قبولیِ آزمون PMP علاوه بر دانش آکادمیک و تجربه، یک فاکتور بسیار مهم دیگر نیز دخیل است و آن کسب مهارت و توانمندی در پاسخ به سوالات و سناریوهایی است که ذهن فرد را به چالش می کشد و انتقال این مهارت و توانمندی در تخصص آقای دکتر فروزش می باشد که شخصاً در هیچ کلاس و فردی تا امروز ندیده‌ام، دوره، محتوای آموزشی و هنر تدریس ایشان را تا بینهایت در ذهن نگاه خواهم داشت. جناب آقای دکتر فروزش، با تشکر بیکران.

I would like to express my gratitude to Dr. Forouzesh, who is a skilled, knowledgeable, experienced, and supportive mentor in all PMI concepts and courses.  His continued support and availability of a very comprehensive bank of questions helped me succeed on the PMP exam with a score of "above target" in all three domains (People, Process and Business Environment) that were tested. I'm sure everybody could succeed in the PMP exam by participating in Mr. Forouzesh's PMP course and following his instructions and advice.

دوره pmp را با جناب آقای دکتر فروزش گذروندم. ایشون همه جوره تو طول دوره بچه ها را ساپورت کردند. اینکه کسی دانش موضوعی را داشته باشه و اینکه بتونه آموزش بده اون دانش را دو مهارت متفاوت هست که ایشون هر دو کار را به خوبی انجام میدند. در طول دوره با توضیحات و مثالهای متنوع، انتقال مطالب را بهتر و ساده تر میکنند. ایشالا دوره های بیشتری شرکت میکنم باهاشون و توصیه میکنم ایشون را به دوستان.

The easiest way to describe my experience with Dr. Forouzesh’s training program is clear, objective, and practical. Studying for a PMP test, especially with the new PMBoK Guide 7th Edition changes, takes work. However, Dr. Forouzesh’s wealth of knowledge and experience added immense value to passing the exam and building a solid foundation to succeed beyond the examination contest. And this was proven by my ability to pass the exam on the first attempt with a mark beyond average. I want to take this time to genuinely thank you, Ali, for your efforts and commitment to my professional success.

Dr.Forouzesh is the epitome of a top-notch PMP exam preparation instructor. His deep knowledge and real-world experience allowed him to bring the PMP concepts to life and make them intuitive to understand. He constantly used relatable examples, which made the material more engaging and easier to remember. His continued support and availability for questions, even after the training ended, played a considerable role in my success on the exam. I highly recommend Dr.Forouzesh and his professional team to anyone who wants to grasp the PMP concepts and feel confident on the exam.