برای تهیۀ خروجی از MS Project 2010, علاوه بر نماها, می‌توان از گزارش‌ها استفاده کرد. برخلاف نماها که می‌توان در صفحه روی آن‌ها کار کرد یا از آن نسخۀ چاپی تهیه کرد گزارش‌ها فقط برای چاپ‌کردن یا مشاهده در صفحۀ Print Preview ساخته می‌شوند. در واقع نمی‌توان داده‌ها را مستقیم در گزارش وارد کرد. این گزارش‌ها به دو دستۀ گزارش‌های گرافیکی( با استفاده از نمودار تهیه می‌شوند) و گزارش‌های متنی( با قالب‌بندی شبیه جدول تهیه می‌شوند) تقسیم می‌شوند که در این مقاله شرح داده شده‌اند.

از ماكرو¬ها برای انجام سریع عمليات تكراري و تبدیل اطلاعات2010 MS Project به شکل‌های مطلوب استفاده مي‌شود. زبان برنامه نویسی آن‌ها Visual Basic است. از آن‌جا که همۀ کاربران قادر به برنامه نویسی نیستند، 2010 MS Project به ابزاری مجهز شده است که کاربر، با انجام عملیاتی، برنامۀ Visual Basic آن‌را تهیه می‌کند. به این ترتیب ماکروی موردنظر تهیه می‌شود. علاوه بر تهیه، اجرا، ویرایش، حذف، پیغام هشدار و مقدار سخت‌گیری امنیتی در اجرای ماکروها از مطالب مورد بحث در این مقاله است.

علاوه بر فیلدهایی مانند Task Name که به‌وسیلۀ MS Project 2013 تعریف شده‌اند فیلدهایی نیز وجود دارند که می‌توانند به دست کاربر تعریف شوند. به بیان دیگر تعدادی فیلد وجود دارند که استفادۀ اولیه ندارند و کاربر نوع استفادۀ آن‌ها را تعیین می‌کند؛ به این ترتیب آن‌ها را به خود اختصاص می‌‌دهد. از این‌رو، به این فیلدها، فیلدهای اختصاصی گفته می‌شود. تعیین نوع استفادۀ فیلد یعنی تعیین مشخصات آن مانند نوع، نام، عملکرد آن در فعالیت‌ها و منابع، عملکرد آن در آیتم‌های خلاصه‌کننده، عمل‌کرد آن دربارۀ تخصیص‌ها و شیوۀ نمایش اطلاعات آن. این مقاله به تعیین این مشخصات اختصاص داده شده است.

ارتباط دوطرفه نرم‌افزار MS Project 2013 با دیگر نرم‌افزارها بنا به عللی مانند سهولت کار با نرم‌افزارهای پرکاربرد مانند Excel و در نتیجه لزوم انتقال اطلاعات از Excelبه MS Project و بالعکس لازم است. برای انتقال اطلاعات از نرم‌افزار MS Project 2013 به دیگر نرم‌افزارها باید در زبانه File بر دستور Save as کلیک و در پنجرۀ Save as در لیست Save as Type نوع نرم‎افزار تعیین شود.برای انتقال اطلاعات از نرم‌افزار موردنظر به نرم‎افزار MS Project 2013 باید در زبانه File بر دستور Open کلیک و در پنجرۀ Open، در لیست نوع برنامه، نرم‎افزار موردنظر انتخاب شود. 

ارتباط در نرم‌افزار MS Project 2013 معانی گوناگونی دارد. مثلاً در MS Project 2013 امکان انتقال عناصر مختص MS Project 2013 در برنامه‌های گوناگون وجود دارد؛ علاوه بر‌آن می‌توان عنصری از یک برنامۀ MS Project 2013 را در برنامۀ نرم‎افزار دیگر درج کرد و بالعکس؛ در ضمن می‌توان اطلاعات متنوعی را به صورت لینک شده در برنامۀ MS Project 2013 یا برنامۀ نرم‌افزار دیگر قرار داد؛ علاوه بر موارد گفته شده، به علت ارتباط بین پروژه‌ها، گاهی تعریف یک پروژه به عنوان یک زیرپروژه یا وجود ارتباط بین فعالیت‌های دو پروژۀ متفاوت لازم می‌شود؛ علاوه برآن می‌توان برای هر یک از فعالیت‌ها و منابع پیوندهایی به وجود آورد. نوع آخر ارتباطات در نرم‌افزار MS Project 2013 تبادل اطلاعات این نرم‌افزار با دیگر نرم‌افزارها است. هر یک از این نوع ارتباطات مفصل در مقاله حاضر شرح داده شده‌اند.

بعد از تهیۀ برنامۀ زمان‌بندی و شروع به کار مرحلۀ بعدی کنترل و پی‌گیری پروژه است. پی‌گیری پروژه به معنی ثبت جزئیات پروژه مانند زمان‌ها، تاریخ‌های شروع و پایان، هزینه‌ها و منابع مصرفی است. این جزئیات مقادیر واقعی نامیده می‌شوند که پی‌گیری آن‌ها در طول مدت پروژه, به منظور داشتن یک تصویر کامل و صحیح از عملکرد پروژه، تعیین مقدار اختلاف بین خط مبنا( برنامه اجرایی اولیه) و برنامۀ جدید، ارائه راهکارها برای کم‌کردن اختلاف‌ها و جبران کمبودها و تاخیرها و به هنگام سازی پروژه, در دوره‌های مشخص, ضروری است. این مقادیر واقعی با استفاده از گزارش‌گیری تعیین می‌شوند. مقاله حاضر در باب این مطالب است.

پس از زمان‌بندی و ایجاد برنامۀ اجرایی( تعیین مشخصات فعالیت‌ها، تخصيص و تسطيح منابع و زمان بندی مجدد فعالیت‌ها) ضروري است, قبل از فاز كنترل, برنامۀ تنظيم شده به صورت يك خط مبنا (Baseline) ذخيره شود تا تخمین اولیه‌ای از زمان، هزینه و زمان شروع و پایان فعالیت‌ها وجود داشته باشد و در صورت لزوم تغييرهای برنامه¬‌ای و نيز پيشرفت فعاليت‌ها با آن مقايسه شود. از این‌رو در این مقاله سعی شده است روش تهیۀ خط مبنا و فیلدهای مرتبط با آن شرح داده شوند؛ در ضمن نحوۀ نمایش اطلاعات مرتبط با آن بیان شود.

مدیریت هزینۀ پروژه شامل روندی است برای حصول اطمینان از این‌که پروژه در محدودۀ بودجۀ تعیین‌شده به اتمام می‌رسد و شامل برآورد هزینه، بودجه‌بندی هزینه و کنترل آن است. برآورد هزینۀ پروژه با تعیین هزینۀ هر کدام از فعالیت‌ها انجام می‌شود، از این‌رو در برآورد هزینۀ پروژه باید هزینۀ هر کدام از فعالیت‌ها را که شامل هزینۀ منابع و هزینۀ ثابت مستقل از منابع است تعیین کرد. مقاله حاضر در باب این مطالب است. در این مقاله به برآورد هزینه و بودجه‌بندی پرداخته می‌شود و بحث کنترل هزینه که با اجرای پروژه و پی‌گیری پیشرفت آن مطرح می شود در مقاله دیگر بیان می‌شود.

زمان‌بندی ابزاری است برای تعیین فعالیت‌های بحرانی و ترتیبی‌است برای انجام فعالیت‌ها به منظور به پایان رسیدن پروژه در زمان تعیین‌شده و مقرون‌به‌صرفه. البته زمان‌بندی و در نتیجه فعالیت‌های بحرانی در طول اجرای پروژه ثابت نمی‌ماند و در حین اجرای پروژه, با جلو یا عقب افتادن برخی فعالیت‌ها، زمان‌بندی و در نتیجه فعالیت‌های بحرانی تغییر می‌کنند. تغییرات زمان‌بندی که نتیجۀ تخصیص منابع به فعالیت‌هاست می‌تواند فعالیت‌های بحرانی را تغییر دهد. علاوه بر مسیر بحرانی مسائل قابل تأمل دیگری نیز در زمان‌بندی وجود دارد که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است. لازم به یادآوری است که همۀ مطالب با فرض این‌که برنامه‌ریزی پروژه براساس تاریخ شروع است و نه تاریخ پایان بیان شده‌اند.

MS Project 2010 کاربرپسند و منعطف است؛ مخصوصاً به علت این‌که شکل و فرمت پنجره و نماهای آن با سایر نرم‌افزارهای مایکروسافت برابری می‌کند. علاوه بر آن در سازمان‌دهی پنجره و هر یک از اجزای موجود در آن مانند نوار دسترسی سریع و تغییر شکل نمایش مشخصات پروژه بسیار تواناست. به بیان دیگر در MS Project 2010 ابزارهای قالب بندی زیادی وجود دارد که با کمک آن‌ها می‌توان دربارۀ نمایش‌دادن یا نمایش‌ندادن پنجرۀ برنامۀ موردنظر و هر یک از اجزای موجود در آن، نحوۀ نمایش آن‌ها و نیز نحوۀ نمایش مشخصات پروژه تصمیم‌گیری کرد. این مقاله به شرح این ابزارها اختصاص داده شده است.